Kunder og samarbeidspartnere

Vi har kunder innenfor følgende bransjer i vår portefølje:

 • Håndverkere
 • Helsetjenester
 • Renhold
 • Forskjellige typer konsulentvirksomhet
 • Produksjonsselskaper
 • Markedsføring og markedskommunikasjon
 • Frisør
 • Detaljhandel
 • Bilverksteder
 • Catering og konditori
 • Leder og organisasjonsutvikling
 • Finans
 • Eiendom
 • Varetransport

Vi har samarbeidspartnere innenfor følgende fagområder:

Finans, bank, forsikring, revisjon, jus, markedsføring, markedskommunikasjon, ledelse og organisasjonsutvikling, kompetanseheving – kurs og opplæring.