Kunder og samarbeidspartnere

Vi har kunder innenfor følgende bransjer i vår portefølje:

 • Håndverkere

 • Helsetjenester

 • Renhold

 • Forskjellige typer konsulentvirksomhet

 • Produksjonsselskaper

 • Markedsføring og markedskommunikasjon

 • Frisør

 • Detaljhandel

 • Bilverksteder

 • Catering og konditori

 • Leder og organisasjonsutvikling

 • Finans

 • Eiendom

 • Varetransport

Vi har samarbeidspartnere innenfor følgende fagområder:

Finans, bank, forsikring, revisjon, jus, markedsføring, markedskommunikasjon, ledelse og organisasjonsutvikling, kompetanseheving – kurs og opplæring.